Likvidace odpadů

Zajistíme za Vás uložení odpadů na schválených skládkách ve Vašem okolí.

Pomocí nízkého kontejneru o odjemu 3m3 řešíme převážně odvoz a uložení těchto odpadů:

  • beton
  • cihly
  • tašky a keramické výrobky
  • směsná stavební suť
  • zemina a kamení (výkopová zemina)

Pomocí vysokého kontejneru o objemu 10m3 řešíme převážně odvoz a uložení lehkého a zároveň objemného materiálu:

  • komunální odpad
  • starý nábytek
  • větve ze stromů
  • tráva
  • listí

Veškerý jiný odpad po telefonické domluvě.