O nákupu

Dodání zboží - kontrola dodávky

  • Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí, a to takovým způsobem, aby mohl zjistit s vynaložením obvyklé pozornosti zjevné vady zboží.
  • Při dodání zboží na dodací adresu kupujícího je kupující povinen zkontroloval obsah dodávky bezprostředně při převzetí zboží od dopravce a za přítomnosti osoby, jež provedla dopravu. Podepsáním přepravního nebo dodacího listu kupující stvrzuje, že zboží bylo dodáno bez zjevných vad a kompletní.
  • Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozené, zboží neodpovídá uvedenému množství a popisu nebo pokud má zboží zjevné vady, je kupující povinen tyto skutečnosti vyčerpávajícím způsobem napsat přímo do přepravního listu (je-li dopravcem třetí osoba, obvykle přepravní služba) nebo do dodacího listu (v případě závozu dodavatelem) za přítomnosti osoby, jež provedla dopravu.
  • Pokud nebudou zaznamenány informace o vadách dodávky na přepravním nebo dodacím listě, na pozdější reklamace druhu, množství, zjevných vad nebo poškození zboží při dopravě nebude brán zřetel a reklamační řízení nebude zahájeno.

Objednávat můžete e-mailem na dopravakontejnery@gmail.com

Podrobné informace o službách a ceníky celé nabídky na www.dopravakontejnery.cz , telefon obchodní ředitelka +420 731 829 379 .

Zboží Vám dovezeme naši dopravou, kamkoliv ČR. Cenu za dopravu Vám zjistíme na dotaz, při objednání, podle místa dodání a váhy dodávaného zboží, vždy vycházíme ze skutečných nákladů, které nám účtují naši dodavatelé, tuto pokud je to v našich silách se vždy snažíme snížit na minimum.